lava flow

This image, taken on September 30 by the Copernicus Sentinel-2 mission, shows the lava flow from the erupting volcano on the Spanish island of La Palma. The lava flows into the Atlantic Ocean and extends the coastline. This ‘lava delta’ covered about 20 hectares when the photo was taken. On September 19, a fissure opened […]

Lavastroom

Dit beeld, op 30 september gemaakt door de Copernicus Sentinel-2 missie, toont de stroom lava van de uitbarstende vulkaan op het Spaanse eiland La Palma. Men ziet hoe de lava in de Atlantische Oceaan stroomt en de kustlijn uitbreidt. Deze ‘lavadelta’ besloeg ongeveer 20 hectare toen de foto werd genomen. Op 19 september opende zich […]

Back to Top