CONTACT

contact@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

Sentinel

  • lava flow

    lava flow

    This image, taken on September 30 by the Copernicus Sentinel-2 mission, shows the lava flow from the erupting volcano on the Spanish island of La Palma. The lava flows into the Atlantic Ocean and extends the coastline. This ‘lava delta’ covered about 20 hectares when the photo was taken. On September 19, a fissure opened…

  • Lavastroom

    Lavastroom

    Dit beeld, op 30 september gemaakt door de Copernicus Sentinel-2 missie, toont de stroom lava van de uitbarstende vulkaan op het Spaanse eiland La Palma. Men ziet hoe de lava in de Atlantische Oceaan stroomt en de kustlijn uitbreidt. Deze ‘lavadelta’ besloeg ongeveer 20 hectare toen de foto werd genomen. Op 19 september opende zich…