CONTACT

contact@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

Olaf Pinxten

 • Baron stole from Europe

  Baron stole from Europe

  From: The Standard. Karel Pinxten (69), ex-politician of the Open VLD, loses two thirds of his pension rights. This was decided by the European Court of Justice on Thursday morning. According to the Court, it has been proven that Pinxten, as a member of the European Court of Auditors, enriched himself between 2006 and 2018…

 • Baron robó de Europa

  Baron robó de Europa

  De: La Norma. Karel Pinxten (69), expolítico del Open VLD, pierde dos tercios de sus derechos de pensión. Así lo decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el jueves por la mañana. Según el Tribunal, está probado que Pinxten, como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, se enriqueció entre 2006 y 2018 a…

 • Baron stahl aus Europa

  Baron stahl aus Europa

  Aus: Der Standard. Karel Pinxten (69), Ex-Politiker der Open VLD, verliert zwei Drittel seiner Rentenansprüche. Das entschied der Europäische Gerichtshof am Donnerstagvormittag. Laut Gericht ist nachgewiesen, dass sich Pinxten als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs zwischen 2006 und 2018 auf Kosten seines Arbeitgebers bereichert hat. Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung der Forderung des irischen Generalstaatsanwalts…

 • Baron a volé l’Europe

  Baron a volé l’Europe

  De : La Norme. Karel Pinxten (69 ans), ex-politicien de l’Open VLD, perd les deux tiers de ses droits à la retraite. C’est ce qu’a décidé la Cour européenne de justice jeudi matin. Selon la Cour, il est avéré que Pinxten, en tant que membre de la Cour des comptes européenne, s’est enrichi entre 2006…

 • Baron stal van Europa

  Baron stal van Europa

  Uit: De Standaard. Karel Pinxten (69), ex-politicus van de Open VLD, verliest twee derde van zijn pensioenrechten. Dat heeft het Europees hof van Justitie donderdagochtend beslist. Volgens het Hof is het bewezen dat Pinxten zich als lid van de Europese Rekenkamer tussen 2006 en 2018 heeft verrijkt op kosten van zijn werkgever. Het hof heeft…