MENU

L’Europe 
Tag Archive

De Val van de Sovjet-Unie: Tweede Akte (2023)

Europa, Europese politiek

december 6, 2022

I

https://petapixel.com/2022/07/17/lost-film-rolls-of-the-fall-of-the-soviet-union-developed-26-years-later/

n NRC van het afgelopen weekeinde (4 december 2022) recenseert Michel Krielaars enkele recent verschenen boeken die de oorlog tussen Rusland en Oekraïne behandelen. (https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/17/alles-om-aan-de-macht-te-blijven-drie-boeken-over-de-frustraties-van-poetin-a4148582) Mijn indruk is dat wat we momenteel meemaken de tweede akte is uit het drama De Val van de Sovjet-Unie. Die hield op te bestaan in 1992 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiteenvallen_van_de_Sovjet-Unie) maar dat gold niet voor de interne structuren van die multinationale superstaat die de tegenpool was geweest van de Verenigde Staten. De staatsbureaucratie en het militair-industriële complex waren niet opeens zomaar verdwenen en van de mensen die deze werelden bevolkten is Vladimir Poetin er een. Ze lijken een wrok te koesteren tegen de teloorgang van hun supermacht die ze willen herstellen. Om in voetbaltermen te praten: Met de oorlog in Oekraïne is de Sovjet-Unie die zwaar op achterstand staat op de Verenigde Staten, in de rebound tijdens blessuretijd. Een wanhoopsoffensief. Een laatste poging.

Wat ik interessant vind in dit verband is hoe in de geschiedenis wereldmachten op verschillende manieren hebben gereageerd op het verliezen van hun hegemonie.

Laat ik beginnen bij de Nederlandse Republiek met op het hoogtepunt van zijn invloed grote belangen in Noord-Amerika (ze stichtte New York) in Zuid-Amerika (Brazilië) Afrika (ze stichtte het huidige land Zuid-Afrika) en Azië (de Indonesische Archipel en door exclusieve handel met Japan). Het Nederlandse ‘territorium’ waarvan Holland, Utrecht en Zeeland de belangrijkste gewesten (provinciën) waren, stond geografisch in geen verhouding tot de omvang van het handelsimperium van de Republiek dat de facto bestuurd werd door de VOC, een ‘compagnie’ waarin iedereen die dat wilde een aandeel kon kopen.

De Republiek hield op te bestaan in 1795 maar aan het collectieve zelfbeeld van Nederland als een (koloniale) Europese grootmacht kwam pas een eind tussen 1948 (de onafhankelijkheid van Indonesië) en 1975 (de onafhankelijkheid van Suriname). Zelf vind ik in die periode ook enkele andere data van historisch belang. Het Koninkrijk Statuut van 1953 waarin de overzeese restanten na de onafhankelijk van Indonesië op nieuwe bestuurlijke leest werden geschoeid.

Maar daarnaast telt vooral de betrokkenheid van Nederland als initiatiefnemer van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap tijdens de conferentie van Messina in 1955. Daar ontstond het idee van Europa als douane-unie, een soort nieuw ‘Mare Liberum’ maar dan niet op zee maar op land. De EEG was in feite conceptueel een uitbreiding van de Benelux (van 1948) en zij is de rechtsvoorganger van de EG en de huidige EU. De EEG bestond uit de Bondsrepubliek (West-Duitsland), Frankrijk, Italië en België, Nederland en Luxemburg.

Er was vanaf dat moment naast een ‘Atlantisch perspectief’ (vanaf 1949 een oriëntatie op de V.S en de NAVO i.v.m. de Koude Oorlog) ook een Europees perspectief. Het koloniale perspectief (‘Indië verloren, rampspoed geboren.’) eindigde pas in 1962 met de zogenoemde ‘Nieuw Guineacrisis’. Indonesië lijfde Nederlands Nieuw-Guinea in en Nederland stuurde de Karel Doorman – ons vliegdekschip, overigens een Brits tweedehandsje – maar deze bluf mislukte omdat de Amerikanen Indonesië steunden en niet Nederland. (Het was Koude Oorlog en de relatie die de V.S. hadden met de Indonesische president Soekarnodie ging boven wat Nederlandse koloniale sentimenten.) De Amerikanen hebben zodoende voor ons die banden met ons koloniale verleden doorgeknipt. Waarvoor we de V.S. eeuwige dankbaarheid zijn verschuldigd.

Nederland wendde vanaf 1962 als het ware de geopolitieke blik van het naar de wereldzeeën kijken naar landinwaarts kijken, naar het continent. Hoe traag zulke collectief-mentale processen zich voltrekken laat zich illustreren aan de hand van de Nederlandse industriële wederopbouwpolitiek van na de Tweede Wereldoorlog. Die concentreerde zich vooral op de zeevaart, de scheepsbouw maar daarnaast ook op de luchtvaart en de vliegtuigbouw. Schepen en vliegtuigen waren nodig om al onze overzeese verbindingen te onderhouden. Het economische zwaartepunt verschoof vanaf de jaren 1960 echter onherroepelijk van het (handels-logistieke) westen van ons land naar het (industriële) zuidoosten waar zich onder leiding van Philips een (micro-)elektronica-industrie ontwikkelde.

Dat ons land stilaan van een klassiek handelsland (Nederland Distributieland, raffinage van olieproducten, Shell, grootbanken) evolueert naar een Europees maakindustrieel land, dat wordt geïllustreerd door de opkomst van de geavanceerde machine- en apparatenbouw in bedrijven zoals ASML (Brabant, Veldhoven) Nedap in Drenthe en VDL in Limburg. De ‘Euregio’ rond de driehoek Aken-Maastricht-Leuven-Hasselt vormt inmiddels een kern in de Europese hightechindustrie.

De ontwikkeling bevindt zich nog steeds in de periferie van het Haagse beleidsdenken: Via het zuidoosten en niet vanuit het westen zou Nederland zich moeten aansluiten op het hogesnelheid spoornet van Europa. Met ASML heeft Nederland, c.q. Europa, technologische wereldhegemonie op het gebied van chipmachines die het hart vormen in de hele informaticarevolutie. ASML is gemeten in beurswaarde inmiddels groter dan Shell (dat tegenwoordig Brits is.) Data wordt niet voor niets wel de ‘olie van de eenentwintigste eeuw’ genoemd. Wafersteppers, de machines die met hun geavanceerde optische mechanica chips produceren die deze data generen, maken dus als het ware die ‘olie’.

Naast de Republiek kende Europa meer grote mogendheden: Frankrijk (Francofoon Afrika, Indochina) Portugal (Afrika, Brazilië) en Spanje (Latijns-Amerika, Filippijnen). Portugal en Spanje vochten tot in de jaren 1970 als dictatuur nog koloniale oorlogen uit (in Afrika). Die dictaturen waren anachronismen die met het overlijden van Franco en Salazar ophielden waarna Spanje en Portugal moderne Europese economieën konden worden.

Het Britse ‘Empire’ zag in de jaren 1945-1970 het ene na het andere overzeese gebiedsdeel onafhankelijk worden waarvan er velen toetraden tot het Britse Gemenebest, een soort surrogaat-Empire waaraan veel Britten tot schade en schande van hun land nog steeds een misplaatst gevoel van uitzonderlijkheid ontlenen. Op dit moment zijn de Britten bezig uit hun imperiale droom te ontwaken en bevindt het land zich sinds Brexit in een wendingscrisis: Het is bezig zijn koers buiten de Europese Unie te bepalen waarbij Schotland en Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk uiteen dreigen te doen vallen.

Je ziet dus hoe moeilijk het is afscheid te nemen van een ‘groots’ verleden en voor de toekomst een sprong in het diepe te wagen.

Separatisme is overal en van alle tijden: Spanje worstelt met Catalonië dat het liefst een lid van de Europese Unie zou worden zoals Engeland worstelt met Schotland. In Noord-Nederland sluimeren separatistische tendensen die nu worden gevoed door het stikstofdossier en de aardbevingsproblematiek. Maar het duidelijkst manifesteert het separatisme zich in Zuidoost Nederland dat zo zoetjes aan meer behoort tot Europa dan bij Nederland. Euregio ’s zijn doelbewuste samenwerkingsprojecten die ter plaatse de natiestaten aan hun grenzen laten oplossen. Ik denk dat Europa, ‘Brussel’, het ASML-dossier overneemt nu de V.S het bedrijf en zijn technologie tot inzet hebben gemaakt in de economische oorlog met China.

Nu ik erover nadenk kijken we niet alleen naar de tweede akte in de ontmanteling van de Sovjet-Unie maar naar een misschien wel veel ingrijpender dubbele implosie: Die van het tsaristische Rusland in 1917 op de brokstukken waarvan de communisten toen de Sovjet-Unie hebben gesticht zonder zich te bekommeren om deze fundering van tradities en sentimenten. Na de implosie van de Sovjet-Unie in 1991 staken de restanten van het oude tsarenrijk weer boven het maaiveld uit.

Poetin lijkt een restauratie na te streven van de situatie van voor 1917 en baseert zich daarbij op mythevorming zoals Krielaars betoogt en met hem de auteurs van de door hem besproken boeken. Oekraïne is volgens die mythe een onvervreemdbaar onderdeel van Rusland. De verwestersing aan de grenzen van Rusland bedreigt de Russische cultuur. Er is een zone van horige satellietstaten nodig. Dat gold voor de Sovjet-Unie en evenzeer voor wat nu de Russische Federatie heet.

Waaruit spruit dat geopolitieke denken in termen van macht en invloedssfeer met angst voor bedreiging aan de grenzen als leidraad in het geopolitieke handelen voort? Rusland heeft tweemaal een Europese invasie het hoofd moeten bieden. Een door Napoleon en een door Hitler. Beide malen werden de invasielegers verslagen door de Russische winter alhoewel de tweede maal op het nippertje. Maar evenzo vele malen viel Rusland buurlanden aan. Dus de redenering dat Rusland door invasies historisch is getraumatiseerd, snijdt geen hout.

Het land beschikt over grote olie- en gasvoorraden en is daarom een gewilde prooi voor de Westerse energiehonger? De Nazi’s slaagden er niet in de olievelden bij Bakoe te bereiken: afstand. Sinds de Suezcrisis van 1956 weten Westerse mogendheden hoe hoog de prijs is van een oorlog om olie- en gas. De Golfoorlog kostte de V.S. duizenden miljarden dollars. Apaiseren van weerspannige regimes is veel effectiever en goedkoper. Rusland is bovendien een kernmacht. Niemand die het in zijn hoofd haalt om daar eens even een vreemdelingenlegioen of huurlingenleger op af te sturen.

De grootste vijand van Rusland is misschien wel zijn onbarmhartige klimaat en enorme uitgestrektheid. De mensvijandigheid van zijn fysische geografie vergroot de zwakheid van zijn sociale geografie. Eeuwenlang is vergeefs geprobeerd Siberië te bevolken door mensen te straffen met verbanning naar wat later in de Sovjet-Unie de Goelag Archipel ging heten. Ontvolking is een eeuwenoud endemisch Russisch probleem. Sergey Brin, de man die van Google een gigagroot bedrijf maakte is een tot Amerikaan genaturaliseerde Rus (met Joodse wortels). Een Rus met uitzonderlijk talent emigreert meestal. Poetin heeft met zijn oorlog, zijn mobilisatie, de laatste horde jong intellectueel talent de grens over gejaagd.

Europa zal tot in lengte van dagen te maken hebben met een verarmend, ontvolkend, vergrijzend en revanchistisch Rusland terwijl het drukdoende is zichzelf politiek vorm te geven in een geopolitieke wereld waarin de grote krachtmeting plaatsheeft tussen China en Amerika met een zijdelingse rol voor Europa.

https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/is-the-european-union-truly-like-the-soviet-union/

Read article

Deutschlandfunk, Deutschlandradio

culture, des nouvelles

januari 21, 2022

Deutschlandradio, site internet.

Il y a beaucoup à vivre ici comme ceci :

“Visages de l’Europe”, ce sont des personnes qui représentent les processus historiques, politiques et sociaux de leur pays. Nos reporters découvrent leurs histoires et découvrent leur quotidien. Que se passe-t-il entre Amsterdam et Athènes ? De quoi parle-t-on en Pologne ? A quoi pense le Portugal ? Et que font les autres Européens de mieux ? Une heure d’écoute, tous les samedis, à partir de 11h05.

https://www.deutschlandradio.de/

https://www.deutschlandfunk.de/gesichter-europas.4239.de.html

https://www.deutschlandfunk.de/europa-heute.794.de.html

Read article

221

coulée de lave

des nouvelles, Non classifié(e)

januari 21, 2022

Cette image, prise le 30 septembre par la mission Copernicus Sentinel-2, montre la coulée de lave du volcan en éruption sur l’île espagnole de La Palma. La lave se jette dans l’océan Atlantique et prolonge le littoral. Ce ‘delta de lave’ couvrait environ 20 hectares lorsque la photo a été prise.

Le 19 septembre, une fissure s’est ouverte dans le volcan Cumbre Vieja, envoyant des panaches de cendres et de lave dans les airs. La lave a dévalé la montagne et a traversé les villages en avalant tout sur son passage. Le 28 septembre, la coulée de lave de 6 km avait atteint l’océan sur la côte ouest de l’île. Des nuages de vapeur blanche ont été signalés là où la lave incandescente a touché l’eau dans la région de Playa Nueva.

Cette image Sentinel-2 est rendue en couleurs vraies, en utilisant le canal infrarouge à ondes courtes pour accentuer la coulée de lave. La mission Sentinel-2 est basée sur une constellation de deux satellites identiques, chacun transportant une caméra grand angle multispectrale haute résolution innovante avec 13 bandes spectrales, capable de suivre les changements dans les terres et la végétation de la Terre.

contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2021), éditées par l’ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Observer la Terre
Sentinelle-2
Copernic

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Read article

213

Baron a volé l’Europe

Non classifié(e)

januari 21, 2022

De : La Norme. Karel Pinxten (69 ans), ex-politicien de l’Open VLD, perd les deux tiers de ses droits à la retraite. C’est ce qu’a décidé la Cour européenne de justice jeudi matin. Selon la Cour, il est avéré que Pinxten, en tant que membre de la Cour des comptes européenne, s’est enrichi entre 2006 et 2018 aux dépens de son employeur.

Source : Wikipédia

Dans sa décision, le tribunal a suivi la demande du solliciteur général irlandais Gerard Hogan en décembre de l’année dernière. Une enquête du service anti-fraude européen Olaf avait montré que Pinxten effectuait entre autres des voyages privés à Cuba et à Crans-Montana en Suisse, mais aussi des parties de chasse à Ciergnon dans les Ardennes et à Chambord dans la Loire payées par ses employeur la Cour des comptes européenne .

Il est également accusé de fraude aux cartes carburant, ainsi que d’une longue liste de dîners payés par l’Europe avec des amis politiques et personnels. Au terme de son enquête en 2018, Olaf estimait à 570 000 euros le préjudice financier que Pinxten aurait causé à son employeur. La Cour des comptes elle-même a réduit ce montant à 160 000 euros dans sa demande à la Cour européenne.

https://www.standaard.be/cnt/DMF20210930_92829700?utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=breakingnews&utm_content=wide_1&utm_term=0-0&adh_i=893b91e6b550009c505f7dc57e180b71&imai=&M_BT=4861902125371

Read article

239

La Légende de Merlin

Non classifié(e)

januari 21, 2022

La légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde est peut-être l’une des premières manifestations de l’égalitarisme européen : la table était ronde pour que personne, pas même le roi, ne s’asseye à la tête et que chacun pèse de manière égale. Les douze étoiles du drapeau de l’Union européenne semblent faire référence aux douze chevaliers – 24 chevaliers sont également mentionnés. Le système duodécimal est européen ancien et (sauf sur le cadran de l’horloge) a été supplanté par l’annotation plus simple en chiffres arabes dans le système décimal. Dans le drapeau européen, les douze étoiles symboliseraient l’auréole autour de la tête de Marie, mais j’aime mieux le symbolisme de la table ronde : chaque État membre participant est considéré comme égal : souverain et donc doté d’un droit de veto.

J’ai lu la nouvelle suivante aujourd’hui sur Scientias :

Les fragments, négligemment cachés dans les reliures d’autres livres au XVe siècle, datent du début du XIIIe siècle.

C’est l’avis des chercheurs britanniques après avoir examiné en détail les sept fragments. Cependant, leurs recherches n’aboutissent pas seulement à une datation assez précise des fragments ; les scientifiques ont également réussi à lire l’intégralité du texte, qui n’était plus visible à l’œil nu par endroits en raison de dommages. Ils ont également réussi à déterminer quel type d’encre l’écrivain a utilisé pour mettre l’histoire de Merlin sur parchemin.

Merlin est un sorcier qui joue un rôle important dans la célèbre légende du roi Arthur. Dans les fragments récemment récupérés, il est décrit, entre autres, comment le roi Arthur – avec quelques alliés, dont Merlin – prend les armes contre le roi Claudas. Merlin conçoit un plan d’attaque. Et une description détaillée de la bataille suit. Cette bataille semble se retourner contre Arthur et ses compagnons, mais ensuite Merlin fait une discussion enflammée et le vent tourne.

De : Sciences. (https://www.scientias.nl/recent-ontdekte-fragments-van-de-legende-van-merlijn-blijken-tot-de-oudste-van-hun-soort-te-behoren/)

Image : Merlin emportant l’enfant Arthur Par : Newell Convers Wyeth, trouvé sur : https://uploads7.wikiart.org/images/nc-wyeth/merlin-taking-away-the-infant-arthur.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Round_Table

Read article

251

Elle a vu à travers les trois (Trump, Poutine et Johnson)

Non classifié(e)

januari 21, 2022

Article intéressant de Lynn Berry et Calvin Woordward de l’Associated Press sur la conseillère de la Maison Blanche Fiona Hill. Une Britannique qui a informé Donald Trump de la Russie de Poutine pendant sa présidence est la fille du mineur britannique. Elle soutient que Donald Trump et Wladimir Poutine, ainsi que le Premier ministre britannique Boris Johnson, sont arrivés au pouvoir grâce à la destruction de l’industrie lourde aux États-Unis, en Russie et en Grande-Bretagne depuis les années 1980 et au déclin de la classe industrielle. A cause du nihilisme et du large sentiment d’avoir oublié ça qui l’a déclenché.

Hill, qui parle et comprend couramment le russe, a observé ces puissants comme le proverbial “mouche sur le papier peint” qui est ignoré mais qui voit tout à l’aise – et voit à travers. Les hommes ne l’ont littéralement pas remarquée et elle en a fait bon usage en écoutant très attentivement leur voisinage, en se souvenant de tout et en l’écrivant.

Les changements dans les trois pays sont étonnamment similaires, en partie à cause de la destruction de l’industrie lourde. Le résultat a été ce qu’elle appelle une “crise d’opportunités” et l’émergence de dirigeants populistes comme Poutine, Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson, capables de répondre aux craintes et aux griefs de ceux qui se sentent défavorisés.

Elle a dit qu’elle s’inquiétait à la Maison Blanche de ce que faisait la Russie et a déclaré après avoir pris pleinement conscience de tout cela que le problème était vraiment les États-Unis… et que les Russes exploitaient simplement la situation.

Hill qualifie la Russie de récit édifiant, « America’s Ghost of Christmas Future », si les États-Unis sont incapables de mettre fin à leurs divisions politiques internes.

“Il n’y a rien pour vous ici”, son livre sorti la semaine dernière, contrairement à ceux d’autres écrivains de l’administration Trump, n’est pas obsédé par les scandales. Comme son témoignage mesuré mais convaincant lors de la première destitution de Trump, le livre offre un portrait plus sobre, et donc peut-être plus inquiétant, du 45e président.

https://apnews.com/article/donald-trump-fiona-hill-vladimir-putin-russia-europe-f582f211aa82b69092954b7db94bbf4f

Read article

251

donc Bruxelles.

culture, Villes

januari 21, 2022

Bruxelles. J’y étais allé quelques fois pour des raisons professionnelles, mais maintenant que Karin et moi y allons tranquillement, une opportunité s’est présentée de visiter la ville plus en profondeur. Nous avons réservé deux nuits dans un bel hôtel simple (Adagio) dans une rue latérale de la rue Belliard, de la Nijverheidsstraat ou de la rue de l’industrie, toutes officielles à Bruxelles bilingues français et néerlandais.

La terrasse sur le Mont des Arts près de la Bibliothèque Royale avec près de la tour de l’hôtel de ville sur le Grote Markt et sur la gauche au loin la Basilique Nationale du Sacré-Cœur sur le Koekelberg.

La ville est largement considérée comme la capitale non officielle de l’Europe, c’est-à-dire de l’Union européenne. Officieusement parce que l’UE n’est pas (encore) un pays. Comment Bruxelles est-elle devenue « capitale européenne » ? En m’autorisant quelques spéculations, je traverse l’histoire avec des bottes de sept milles. Avec les Pays-Bas et le Luxembourg, la Belgique fait partie des États fondateurs de l’Europe unie et le Benelux, la première petite union douanière après la guerre, a formé une sorte de pilote pour la future Communauté européenne. La Belgique et le Luxembourg avaient déjà formé un seul État avec les Pays-Bas du Nord (l’ancienne République) de 1815 jusqu’à la révolte et la sécession belges de 1830-1839.

Bruxelles était déjà une ville royale dans l’Empire des Habsbourg dès la fin du Moyen Âge, mais le roi des Belges Léopold II (1835-1909) a, depuis qu’il est devenu roi en 1865, en tant que “bâtisseur” tout un ménage à Bruxelles et avait de nombreux édifices monumentaux y ont été érigés, qui rappellent aujourd’hui la ville de Paris, notamment parce que les rues sont toutes pavées de pavés ou « pavés ». (Bien que l’arc de triomphe du parc du Cinquantenaire soit pratiquement une copie de la porte de Brandebourg à Berlin.)

Grâce à Léopold II, qui régna à partir de 1865 et mourut en 1909, Bruxelles regorge de ces édifices néoclassiques le long d’avenues pavées qui donnent à la ville un air parisien.

Cette éruption de la fièvre des constructions royales au XIXe siècle signifiait que lorsque les nouvelles institutions européennes avaient besoin de logements au début des années 1950, Bruxelles était un bon candidat. Ce qui a également aidé, c’est que la Belgique est un petit pays inoffensif qui est bilingue – voire trilingue car on parle aussi l’allemand. Strasbourg a bien sûr aussi été poussée, notamment par la France, mais cela ne semble pas en faire une capitale européenne. Et Liège et même Amsterdam ont été brièvement sur la photo. Mais Bruxelles est à la frontière de l’Europe germanique et latine, géographiquement centrale et facilement accessible depuis Paris et Berlin.

Quelque cinquante mille « eurocrates » travaillent à Bruxelles et chaque matin ils veulent se rendre sur les quelques kilomètres carrés où se situe le quartier européen. Beaucoup le font en voiture, donc dans la Nijverheidsstraat – et dans d’autres rues latérales – la circulation est bloquée une grande partie de la journée car le feu de signalisation déverse le trafic de manière dosée sur la rue Belliard qu’il traverse en continu.

Des dizaines de milliers d’eurocrates passent toute la journée à se tortiller en voiture dans les rues étroites de Bruxelles pour se rendre aux parkings sous l’un des nombreux bureaux en béton de verre, invariablement décorés des drapeaux des pays de l’Union et de ceux de l’Union lui-même.

Ici, le commissaire européen Frans Timmermans peut encore faire un travail missionnaire bénéfique pour son « Green Deal » afin de rendre le continent européen plus durable et plus vert. Ici et là, vous voyez quelque chose qui ressemble à des pistes cyclables, mais il y a encore un long chemin à parcourir ici.

Nous avons fait à pied tout ce qu’il était raisonnable de faire. Monter et descendre est particulièrement fatiguant : Bruxelles est une ville vallonnée. Cela offre parfois de belles vues.

Le Bureau d’information européen de la rue Belliard fait largement la publicité de toutes les œuvres caritatives de l’Union

Le bureau d’information de l’Union européenne affiche avec exubérance tous les nobles objectifs poursuivis par l’Union.

Nous avons visité le Musée Magritte dans l’immense Musée des Beaux-Arts. Ses peintures ont un surréalisme rêveur qui colle si bien à la Belgique et à Bruxelles en particulier. Un pays et une ville séparés. Magritte questionne l’évidence quant aux noms que nous donnons aux objets et aux concepts. L’ordinaire devient soudain absurde. Le nom, le sens et l’objet auquel ils appartiennent se séparent les uns des autres.

Maintenant que nous avons admiré Magritte dans son « habitat naturel belge », un pays aux frontières linguistiques et culturelles, nous comprenons mieux sa préoccupation pour le langage, la dénomination des objets et le sens. Il était engagé dans la communication d’une manière conceptuelle.

Réflexions de René Magritte sur l’image, la compréhension, le sens et la dénomination.

Dans la Maison de l’histoire européenne, vous plongez dans l’absurdité de la guerre – en particulier de la Première Guerre mondiale, qui a laissé de profondes cicatrices dans la mémoire collective bien plus qu’aux Pays-Bas. Une destruction massive de personnes à l’échelle industrielle sans précédent qui se déverse sur vous à partir de tableaux et de vitrines et qui vous déprime. Impressionnant, oui.

La Maison de l’histoire européenne est située à deux pas du Parlement européen où un employé du bureau d’information nous entraîne presque pour une visite audio d’une demi-heure où nous pouvons jeter un œil à la salle de réunion principale.

On nous montre ici la leçon que l’Europe a tirée de son histoire violente. Les 750 délégués peuvent s’exprimer chacun dans leur langue nationale et un grand nombre de traducteurs simultanés assurent que chaque délégué peut écouter dans sa propre langue nationale.


Le musée de la bande dessinée sur la Zandstraat est situé dans un magnifique ancien grand magasin Art déco richement décoré d’ornements en fer et en verre.

Maintenant, nous étions prêts pour un peu de légèreté et vous pouvez trouver cela à Bruxelles au musée national de la bande dessinée sur la Zandstraat ou au Centre Belge de la bande dessinée, ou musée de la BD en abrégé. BD est une bande dessinée en français. L’ancien grand magasin Art déco qui l’abrite vaut à lui seul le détour.

L’Union européenne a choisi une capitale digne dans laquelle la culture et la nature pourraient néanmoins conquérir un peu plus d’espace au trafic automobile intense des eurocrates pressés.

On termine avec une chanson d’amour bruxelloise :

Read article

326

Diplomate portugais qui a sauvé des Juifs

culture, politique européenne

januari 21, 2022

C’est l’histoire du diplomate portugais qui a sauvé des milliers de personnes des nazis. Alors que l’armée allemande traversait la France, Aristides de Sousa Mendes était confronté à un choix : obéir à son gouvernement ou suivre sa conscience – et tout risquer.

Image : Sandra Dionis
Texte : Chanan Tigay

(Magazine Smithsonian) Traduit avec DeepL.

Le diplomate portugais Aristides de Sousa Mendes était consul général en France lorsque les nazis ont envahi le pays.

C’était la deuxième semaine de juin 1940, et Aristides de Sousa Mendes ne quittait pas sa chambre. Sousa Mendes, consul général du Portugal à Bordeaux, en France, vivait dans un grand appartement surplombant la Garonne avec sa femme et plusieurs de leurs 14 enfants – tous de plus en plus inquiets.
Aristocrate et bon vivant, Sousa Mendes aimait beaucoup sa famille. Il aimait le vin. Il aimait le Portugal, et a écrit un livre glorifiant cette “terre de rêve et de poésie”. Il aimait beugler des airs populaires français, notamment “J’attendrai” de Rina Ketty, une tendre chanson d’amour devenue un hymne à la paix dans le contexte changeant de la guerre. Et Sousa Mendes aimait sa maîtresse, qui était enceinte de cinq mois de son 15e enfant. Il a trouvé de quoi rire, se souviennent des proches, même dans les pires moments. Mais maintenant, face à la décision la plus dévastatrice de sa vie, il s’était renfermé. Il a refusé de quitter sa chambre, même pas pour manger. “La situation ici est terrible”, a écrit le diplomate de 54 ans à son beau-frère, “et je suis au lit en train de faire une grave dépression nerveuse”.
Les graines de l’effondrement de Sousa Mendes avaient été semées un mois plus tôt, lorsque Hitler lança son invasion de la France et des Pays-Bas le 10 mai 1940. En quelques semaines, des millions de civils ont été chassés de chez eux, désespérés de garder une longueur d’avance sur l’avancée de l’armée allemande. Un représentant de la Croix-Rouge à Paris l’a qualifié de “plus grand problème de réfugiés civils de l’histoire de France”. Le correspondant du New York Times, Lansing Warren, qui a ensuite été arrêté par les nazis, a télégraphié à son domicile : “Il n’y a jamais eu une telle chose. Dans un pays déjà rempli d’évacués des zones de guerre, la moitié de la population de Paris est prise en embuscade dans la région, une grande partie de Belgique, et dix à douze départements français, quelque part entre 6 et 10 millions de personnes au total, le long des routes en voiture particulière, en camion, à vélo et à pied.”

Lire la suite sur ce lien :

https://tinyurl.com/3h6vu38w

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Read article

219

À propos de l’Europe et de l’énergie

des nouvelles, Entreprise, Mode de vie, Tendance

januari 21, 2022

Dans Newsweek de cette semaine :

L’Europe est en proie à une crise énergétique due à la hausse des prix du gaz naturel, à la demande accrue de combustibles fossiles et à l’approche de l’hiver. Il est actuellement envisagé de revenir au charbon.

Le charbon est le combustible fossile le plus polluant et les pays européens se sont engagés à fermer toutes les centrales électriques au charbon d’ici 2030. En mars de cette année, l’Europe était déjà à mi-chemin, mais la pénurie d’énergie a conduit certains producteurs d’électricité à exiger davantage de charbon et de gaz de la Russie, tandis que les contrats à terme sur le charbon d’API2 Rotterdam – un prix de référence pour le charbon à importer dans le nord-ouest de l’Europe – en septembre ont augmenté de 80 USD par tonne et ont dépassé 230 USD par tonne.

Les stocks de charbon ont également augmenté à mesure que la demande augmentait, les producteurs européens se tournant vers le charbon en raison de la crise énergétique.

Des experts s’adressant à Newsweek ont suggéré que le charbon n’est pas l’avenir de l’approvisionnement énergétique de l’Europe, mais ont critiqué la politique énergétique actuelle de l’UE.

Ralph Schoellhammer, professeur adjoint de relations internationales à l’Université Webster de Vienne, en Autriche, souligne la controverse entourant l’énergie nucléaire.

“En Europe, la réalité (de l’approvisionnement énergétique) a finalement rattrapé l’idéologie (de durabilité). La politique climatique a été formulée principalement par des ONG et de jeunes militants pour le climat, mais n’est pas étayée par des preuves scientifiques solides”, a déclaré Schoellhammer à Newsweek.

Cela est particulièrement clair sur la base de l’énergie nucléaire, qui, en termes d’émissions de CO2, est tout aussi respectueuse du climat que l’énergie éolienne. “Mais ce sont des objections idéologiques qui ont assuré que l’énergie nucléaire, par exemple en Allemagne, sera supprimée en 2022 et à ce stade, un renversement semble peu probable.”

“Tout cela provoque de graves pénuries d’énergie – la Suède a dû démarrer deux centrales électriques au fioul qui brûlent 140 000 litres de pétrole par heure, tandis que la Suède a simultanément fermé six de ses 12 centrales nucléaires.”

“Politiquement, un retour temporaire au charbon semble plus “vendable” qu’un retour au nucléaire, car la fermeture des centrales nucléaires a été politiquement présentée comme un énorme succès environnemental, ce qu’elle n’a jamais été”, a poursuivi Schoellhammer.

“Le plus gros problème, cependant, est le retour de la stagflation : la production industrielle allemande (en raison de la pénurie d’énergie) a chuté de 4 % d’un mois à l’autre en août, tandis que l’inflation (due à la rareté des biens) a atteint de nouveaux sommets de plus de 4 %. ”

“L’aversion pour les combustibles fossiles a toujours été basée sur le mirage que toute la transition énergétique n’aurait aucun impact réel sur l’Européen moyen.” dit Schoellhammer.

“Le risque d’inflation galopante rend les gens de plus en plus sensibles aux hausses de prix et à un moment donné, l’utilisation des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire prendra le pas sur le respect politique des objectifs climatiques.

Cela s’est déjà reflété lors des élections allemandes du 26 septembre, où les électeurs qui ont voté pour la première fois ont été plus attirés par le FDP pro-nucléaire que par les Verts.

“Si les choses continuent d’évoluer comme elles le sont actuellement, cela pourrait bien annoncer le déclin du mouvement vert, car les coûts de la transition énergétique dépassent lentement mais sûrement les sacrifices que les classes populaires, en particulier, sont prêtes à supporter.” Daniel Esty est professeur à la faculté de droit de Yale et ancien commissaire du département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut. Il a également été négociateur américain sur le changement climatique de 1989 à 1993. Il soutient qu’il faut faire plus pour créer des incitations pour une énergie renouvelable rentable.

“Les progrès vers un avenir énergétique propre ne vont certainement pas se faire sans heurts. Lorsque les prix grimpent, la volonté du public de payer une prime significative pour éviter les émissions de gaz à effet de serre diminue. L’énergie propre et les énergies renouvelables, mais aussi l’électricité moins chère et plus fiable. Dans À cet égard, les dirigeants européens ont commis de graves erreurs politiques, notamment en s’engageant à fermer les centrales nucléaires avant que les énergies renouvelables ne soient largement disponibles à des coûts compétitifs.”

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’article sur :

https://www.newsweek.com/gripped-energy-crisis-europe-breaking-climate-promises-coal-gas-1637291?mc_cid=1232cf109a&mc_eid=036ab8eeae

Read article

256

La politique de Poutine se retourne contre vous

Non classifié(e)

januari 21, 2022

Dans la joute géopolitique entre l’Occident et la Russie, Vladimir Poutine s’isole de plus en plus. Ingérence russe depuis 2014 dans le Donbass et l’annexion de la Crimée – parties de l’Ukraine ethniquement russes – ont alimenté le nationalisme ukrainien. Ukraine aïene est devenue plus européenne après 1991. Presque tous les États satellites de l’ex-Union soviétique veulent appartenir à l’Europe et à ses institutions (l’UE et l’OTAN). Pour Poutine, il s’agit d’une atteinte à la sphère d’influence russe. Il ne voit pas que le modèle de coopération européenne de réciprocité est simplement plus attrayant (parce que moins menaçant) pour de nombreuses jeunes nations d’Europe de l’Est que la politique de puissance russe consistant à ramener des États vassaux renégats dans la mère patrie, volontairement ou non.

Jusqu’à présent, Poutine gagne les batailles de cette nouvelle guerre froide, mais il ne peut pas gagner la guerre lui-même. Lisez une bonne analyse d’Ivo van Wijdeven qui est apparu dans l’International Spectator en 2019

https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/waarom-het-moederland-klein-rusland-niet-kan-loslaten

et une mise à jour actuelle sur la situation actuelle d’Olivia Durand qui est apparue sur The Conversation hier, “How Russian is Ukraine”.

De La Conversation :

Un pamphlet politique publié en 1762 décrit une conversation entre la “Grande Russie” et la “Petite Russie”. Dans l’échange, la Petite Russie a refusé d’être réduite à une partie de la Grande Russie et a mis en avant sa propre histoire et son identité. A cette époque, le nom “Ukraine” n’était pas encore utilisé pour désigner un état. Mais le substantif ukraina – un mot qui signifie “zone frontalière” dans plusieurs langues slaves – a déjà été utilisé pour désigner le futur territoire : la vaste zone de steppe autour du fleuve Dnipro (Dniepr) et bordant la mer Noire.

Le terme Petite Russie a été progressivement abandonné à l’ère du nationalisme, lorsque les universitaires et penseurs ukrainiens du XIXe siècle ont décidé de renverser l’ancien terme péjoratif afin de développer l’idée moderne de l’Ukraine en tant que nation. Mais deux siècles plus tard, sous la direction de Vladimir Poutine, la Russie utilise ces discours historiques pour justifier ses propres incursions dans l’Ukraine indépendante. Il a clairement exprimé ses sentiments dans un article de juillet 2021 publié sur sa page Web présidentielle, lorsqu’il a décrit les Russes et les Ukrainiens comme “un seul peuple – un tout”.

La capitale de l’Ukraine, Kiev (ou Kiev), a été décrite à plusieurs reprises comme la “mère des villes russes”. Kiev était le centre de la Russie kiévienne (882-1240), un État médiéval orthodoxe auquel les dirigeants russes – des tsars à Poutine – font remonter l’origine de leur pays (une lignée également revendiquée par la Biélorussie et l’Ukraine). Cette affirmation est souvent utilisée pour étayer les revendications de la Russie sur le territoire ukrainien.

Mais c’est une idée fausse. Alors que le précurseur de l’Empire russe, Moscou, est né à la suite de l’invasion mongole (1237-1240) qui a marqué la fin de la Rus, les dirigeants de Moscou ont pris le contrôle de Kiev seulement 500 ans plus tard. L’affirmation de l’origine de Kyiv était une méthode pratique pour nier les éléments mongols et tatars sous-jacents au développement précoce de Moscou et donner à la place à la Russie un passé orthodoxe, avec des tsars apparemment nommés par Dieu.

Le pouvoir territorial de la Russie sur les restes des Rus était limité par le Commonwealth polono-lituanien (1569–1795), une bi-fédération des deux grandes puissances d’Europe centrale. La majeure partie de la région connue sous le nom d’Ukraine est restée en dehors de la domination russe jusqu’à la partition finale de la Pologne en 1795.

Quelle influence ?
L’Ukraine est l’un des plus grands États d’Europe et sa géographie a été influencée par bien d’autres régions que la Russie. Étant donné que l’Ukraine signifiait à l’origine “pays frontalier”, le territoire était la cible de plusieurs royaumes – non seulement la Russie, mais aussi le Khanat de Crimée, le Royaume de Pologne et les Empires des Habsbourg et des Ottomans.

Image de couverture : https://tinyurl.com/3wvdcrc4

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Téléchargez l’intégralité de l’article ici et vous pourrez le lire plus loin en anglais :

Read article