CONTACT

contact@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

klimaatarmoede

  • Groene gentrificatie

    Groene gentrificatie

    Studie over de welvaartseffecten van vergroening van woningen: het vergroot de kloof tussen arm en rijk alleen maar verder als het verduurzaming ’top-down’ regelt. Huis verduurzaamt, maar bewoners staan op straat. Maatregelen om de woningvoorraad te ‘verduurzamen’, het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen, blijken her en der de sociale ongelijkheid te vergroten omdat…