CONTACT

info@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

D66

  • Brigitte naar Brussel

    Brigitte naar Brussel

    Brigitte van den Berg woont net als ik in Beverwijk. Maar nu ook een groot gedeelte van de tijd in Brussel. Ze is namelijk gekozen in het Europese Parlement, voor D66. Ik stuurde haar een mail om haar te feliciteren. Ze antwoordde direct. Aan: Brigitte van der Berg, lid van het Europese Parlement voor D66…

  • Een visie op Europese waarden

    Een visie op Europese waarden

    (Pleidooi voor een brede Europese burgerbeweging. Over tijdgeest, wereldbeeld, levenshouding en referentiekader.) We zoeken de visie voor Volt Europa. Iets dat als het ware schuilgaat onder de doelstellingen die je vindt in het partijprogramma 2021-2025. Onze diepere drijfveren en beweegredenen. Onze Beginselen. Laat ik een poging wagen. Ik zie Europa als een veste van beschaving.…