CONTACT

contact@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

Doelstellingen

Dit bericht is ook beschikbaar in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits)

Het vergroten van het saamhorigheidsgevoel binnen Europa in de ruimste zin van het woord. The Soul of Europe treeft er naar iedereen te doen beseffen dat wij alleen maar samen Europeaan en Europees kunnen zijn. Saamhorigheid is geen luxe maar noodzaak in een wereld waarin Europa steeds meer op zichzelf aangewezen is.
De stichting streeft haar doel na door het bevorderen van de media-aandacht voor verschijnselen die aangemerkt kunnen als Europees. Zij doet dat door het publiceren van verhalen hierover in allerlei mediavormen – tekst, beeld; foto, film – en zij nodigt iedereen uit om hier aan mee te doen. The Soul of Europe is een interactief, multimediaal, veeltalig (multi-lingual) en transnationaal verhalenvertelproject.