ESA: Corona vermindert luchtvervuiling in Europa

Screen Shot 2020-03-27 at 13.03.49

Nieuwe gegevens, gebaseerd op waarnemingen van de Copernicus Sentinel-5P-satelliet, laten een sterke daling van de stikstofdioxideconcentraties zien in verschillende grote steden in Europa – waaronder Parijs, Madrid en Rome.

De coronavirusziekte (COVID-19) heeft zich snel over de hele wereld verspreid en treft 170 landen met meer dan 530 000 bevestigde gevallen wereldwijd. De uitbraak van het coronavirus werd door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie en heeft sindsdien verklaard dat de ziekte “in een stroomversnelling” zit.
Om de verspreiding van de COVID-19-uitbraak te beteugelen, voeren landen over de hele wereld strenge maatregelen uit – waarbij steden en zelfs hele landen worden opgesloten.
De Copernicus Sentinel-5P-satelliet heeft onlangs de luchtvervuiling in heel Europa en China in kaart gebracht en heeft een aanzienlijke daling van de stikstofdioxideconcentraties aan het licht gebracht – die samenvalt met de strenge quarantainemaatregelen.
Wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) hebben de gegevens van de Copernicus Sentinel-5P satelliet gebruikt om zowel het weer als de vervuiling in Europa te monitoren.
De nieuwe beelden laten duidelijk zien dat de stikstofdioxideconcentraties in de grote steden in Europa – met name Milaan, Parijs en Madrid – sterk afnemen.
De satellietbeelden tonen de stikstofdioxideconcentraties van 14 tot 25 maart 2020, vergeleken met het maandelijkse gemiddelde van de concentraties vanaf 2019.
Henk Eskes van het KNMI legt uit waarom voor deze data is gekozen: “De stikstofdioxideconcentraties variëren van dag tot dag door veranderingen in het weer. Conclusies kunnen niet worden getrokken op basis van slechts één dag gegevens.
Hij vervolgt: “Door de gegevens voor een bepaalde periode, in dit geval 10 dagen, samen te voegen, wordt de meteorologische variabiliteit voor een deel uitgemiddeld en beginnen we de gevolgen van veranderingen door menselijk handelen te zien.
“De chemie in onze atmosfeer is niet-lineair. Daarom kan de procentuele daling van de concentraties enigszins afwijken van de daling van de emissies. Atmosferische chemiemodellen, die rekening houden met dagelijkse weersveranderingen, in combinatie met inverse modelleringstechnieken zijn nodig om de emissie te kwantificeren op basis van de satellietwaarnemingen”.
Het KNMI-team is, in samenwerking met wetenschappers wereldwijd, begonnen met een meer gedetailleerde analyse met behulp van grondgegevens, weerdata en inverse modellering om de waargenomen concentraties te interpreteren, om zo de invloed van de stilleggingsmaatregelen in te schatten.
Henk: “Voor kwantitatieve schattingen van de veranderingen in de emissies door transport en industrie moeten we de Tropomi-data van de Copernicus Sentinel-5P-satelliet combineren met modellen van de atmosferische chemie. Deze studies zijn gestart, maar zullen enige tijd in beslag nemen.
Andere landen in Noord-Europa worden nauwlettend in de gaten gehouden, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk – maar wetenschappers hebben een grotere variabiliteit waargenomen als gevolg van veranderende weersomstandigheden. Nieuwe metingen van deze week zullen helpen om de veranderingen in stikstofdioxide ten opzichte van Noordwest-Europa te beoordelen.
Claus Zehner, de Copernicus Sentinel-5P missiemanager van ESA, zegt: “De speciale kenmerken van de Copernicus Sentinel-5P satelliet, met zijn hoge ruimtelijke resolutie en nauwkeurige mogelijkheid om sporengassen te observeren in vergelijking met andere atmosferische satellietmissies, maakt het mogelijk om deze unieke metingen van stikstofdioxideconcentratie vanuit de ruimte te genereren”.
De directeur Aardobservatieprogramma’s van ESA, Josef Aschbacher, zegt: “De langdurige samenwerking tussen ESA en het KNMI is zeer waardevol en toont het belang aan van aanvullende analyses door verschillende partnerorganisaties. Zoals we kunnen zien, is de Copernicus Sentinel-5P-satelliet de beste satelliet die is uitgerust om de stikstofdioxideconcentraties op wereldschaal te monitoren”.

bron: https://tinyurl.com/qwxwbyo

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top