CONTACT

contact@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

Een aantal grote Europese mediaorganisaties (El Pais, Arte, e.v.a.) heeft in aanloop naar de verkiezingen voor het Europese Parlement begin juni, in een omvangrijk onderzoek het gemoed van de Europeanen laten peilen door onderzoeksbureau BVA Xsight. Van de meer dan 22.000 ondervraagden voelt niet meer dan 9% zich op de eerste plaats Europeaan en meer dan 70% vindt dat de EU teveel immigranten opneemt.

Van de bevolking als geheel geeft slechts 9% toe zich meer Europeaan te voelen dan de eigen nationaliteit. In verschillende van de lidstaten die het laatst tot de EU zijn toegetreden, erkennen de burgers dat ze bij het uitbrengen van hun stem voorrang geven aan hun nationale behoeften boven de Europese: Roemenië (82%), Bulgarije (81%), Griekenland en Letland (79% in beide gevallen). De meerderheid van de landen zou echter graag zien dat het gemeenschappelijk Europees beleid wordt versterkt, vooral op het gebied van defensie (72%) en immigratie (70%).

Volgens de opiniepeilers schetst de enquête een beeld van een Europa dat verdeeld is tussen degenen die zich meer zorgen maken over het “einde van de wereld” – veiligheid en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne – en degenen die zich meer richten op “einde van de maand”-kwesties. Tot de eerste groep behoren Estland, Finland en Polen, die dichter bij de Russische grenzen liggen. De tweede groep, die zich meer zorgen maakt over het verlies van koopkracht, omvat Frankrijk, België, Spanje en Portugal.

De oorlog die begon met de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 had kunnen dienen om het gevoel bij de EU te horen te versterken. Maar zo is het niet gelopen. Slechts 14% van de burgers zegt zich nu meer Europeaan te voelen dan voor de invasie in Oekraïne. En 15% van de ondervraagden vindt zichzelf minder Europees sinds het begin van het conflict.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Bron: El Pais. Verder lezen: https://tinyurl.com/5n7j6d6p