CONTACT

contact@thesoulofeurope.com

Waarom ‘de ziel van Europa’?

Europa wordt aangevallen. We kunnen deze dreiging alleen afwenden als Europa eensgezind is. Zolang eensgezindheid ontbreekt, is Europa een speelbal van kwade machten.

Lees meer

unanimously defending human dignity

Studie over de welvaartseffecten van vergroening van woningen: het vergroot de kloof tussen arm en rijk alleen maar verder als het verduurzaming ’top-down’ regelt. Huis verduurzaamt, maar bewoners staan op straat.

Maatregelen om de woningvoorraad te ‘verduurzamen’, het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen, blijken her en der de sociale ongelijkheid te vergroten omdat de autoriteiten die zulke maatregelen bedenken en parachuteren, in het bijzonder Europese autoriteiten, zich geen rekenschap geven van hoe ‘hun beleid’ uitwerkt in de alledaagse praktijk van gewone mensen.

In Athene bijvoorbeeld heeft het door de overheid geleide subsidieprogramma voor energie-efficiënte renovatie Exoikonomo vooral ten goede gekomen aan rijkere huishoudens die het zich kunnen veroorloven om te investeren in upgrades.

Ook in Praag hebben veel verhuurders geprofiteerd van het door de EU gefinancierde programma Nieuwe groene besparingen. Omdat de huurbescherming slechts een jaar van kracht was, werden de aanpassingskosten vaak doorberekend aan de bewoners en velen werden geconfronteerd met uitzetting vanwege huurverhogingen die ze zich niet konden veroorloven.

Hoewel Kopenhagen de CO2-uitstoot sinds 2005 met 42 procent heeft teruggebracht, heeft de vooruitgang sommige gemeenschappen uit hun wijken verdreven. Groenere gebouwen zijn vaak duurder en klimaatvriendelijke ontwikkelingen kunnen de grondprijzen en de kosten van levensonderhoud opdrijven – een trend die “groene gentrificatie” wordt genoemd.

In 2023 richtte Portugal een nieuw ministerie van Huisvesting op en schrapte het de gouden visumregeling die in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis werd gelanceerd voor buitenlanders die meer dan € 350.000 uitgaven voor de renovatie van onroerend goed, of € 500.000 voor de aankoop ervan. De regeling verergerde de stijgende huisvestingskosten, waardoor de stad de op twee na duurste plek in Europa werd om te huren, wat vooral huishoudens met lage en middeninkomens trof. 

In plaats daarvan lanceerde Portugal zijn nieuwe huisvestingsplan Mais Habitação, ondersteund door een investering van 2,7 miljard euro uit het herstel- en veerkrachtplan van de EU. Het programma wil het aanbod vergroten om de huisvestingscrisis aan te pakken door de vergunningsregels te vereenvoudigen, vastgoedspeculatie tegen te gaan, het aantal woningen in overheidshanden te vergroten en gezinnen te beschermen via huurplafonds.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Bron: Politici, zie hier: https://euobserver.com/Green%20Economy/ar2951ca4ehttps://euobserver.com/Green%20Economy/ar2951ca4e

Rapport vind je hier: https://www.ihrb.org/uploads/reports/Advancing_Just_Transitions_in_the_Built_Environment_Report_-_IHRB_2024.pdf